hu com

 

Nabízíme vývoj elektronických produktů na zakázku

 

Naše firma nabízí výoj na zakázku pro firmy i fyzické osoby v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky, GSM a GPS systémů, bezdrátových systémů, webových aplikací apod.

Nabízíme komplexní vývoj od návrhu řešení až po výrobu prototypu, popřípadě i samotnou výrobu.

Používáme nejmodernější součástkovou základnu včetně špičkového přístrojového vybavení. Naši vývojoví inženýři mají několikaletou praxi v různých oborech elektroniky, takže jsme schopni uspokojit v podstatě jakoukoli poptávku z tohoto oboru.

 


GPS/GSM alarmy pro včelaře

Naše firma nabízí ve spolupráci s majiteli včelích farem velmi propracované zabezpečovací systémy pro ochranu úlů a včelstev. Zákazník si může vybrat zvášť zabezpečovací systémy na mobilní zařízení, jako jsou například maringotky, či stacionární zařízení, kde jsou jednotlivé úly rozmístěny samostatně na loukách či lesích.

Snažili jsem se vyřešit systém komplexně, který by zahrnoval nejdůležitější požadavky včelářů týkající se ceny, pohodlnosti obsluhy, špičkového technického vybavení použitím nejmodernějších elektronických součástek, minimálních provozních nákladů apod.

Vzhledem k naším několika letým zkušenostem s vývojem GPS/GSM alarmů s velmi nízkým odběrem, jsme se snažili vyvinout takové systémy, které by po všech stránkách vyhovovali  všem zákazníkům.

Nabízíme Vám tedy několik výrobků naší řady SE300, který byly speciálně vyvinuté pro včelaře.

 

GPS/GSM alarmy pro včelaře / Úvodní informace

Problémem zabezpečení včelstvev jsme se začali zabývat koncem loňského roku na základě požadavků několika včelařů. Během té doby i dnes jsme si však zjistili, jaký je současný stav na trhu v tomto segmentu. Dnes tento systém na ochranu včelstev, tj. hlavně zabezpečení úlů nabízí několik firem, nicméně všechny tyto systémy mají základní nedostatky, které se dají shrnout do těchto bodů:

 

Proč si chránit včelstva

Bohužel v současné dobhě je čím dál více krádeži včelstvev a to nejen v pohraničí, ale dnes už bohužel i ve vnitrozemí. Tyto škody se pohybují od 5 000 Kč do několika set tisíc, podle množství včelstev. Proto naše firma ve spolupráci se včelaři vyvinula systém, který Vám umožní si včelstva chránit proti odcizení.

 

Požadavky na zabezpečení:

1. Příznivá cena

2. Ochrana mobilních zařízení se včelíny

3. Ochrana stacionárních úlů a včelstev

4. Zobrazování polohy u mobilních zařízení se včelstvy

5. Ochrana stacionárních zařízení s možným odvozem (odtahem)

6. Při poplachu odesílat SMS a prozvánět.

7. Zabezpečení proti vniku do mobilního zařízení (například maringotky)

8. Zabezpečení proti krádeží v otevřeném prostranství

9. Jednoduchá manipulace se systémem

10. Odesílání informační SMS o stavu zařízení

11. Možnost použití solárního panelu

12. Automatická pravidelná kontrola funkčnosti systému

13. Minimální provozní náklady